2021-2022 Güz Staj Defteri Teslimleri
8 Ekim 2021

STAJ TAKVİMİ 

- Staj Başvuruları: 2021-2022 Bahar Döneminde ilan edilecektir.

- Staj Defteri Teslimi:  25-30 Aralık 2021 tarihleri arası

 

STAJ BAŞVURULARI VE DEFTER TESLİM SÜRECİ

1- Staj Başvuruları

* Staj başvuruları sadece BAHAR döneminde yapılır.

* Staj başvurusu yapılacak olan dönemde staj dersi SEÇİLMEZ. Staj dersi defter teslim edileceği dönem seçilir.

* MIM 200 Araştırma Stajı için staj başvurusu YAPILMAMAKTADIR.

* Staj başvuru formları staj komisyonun belirlediği tarihte GOOGLE FORMS üzerinden teslim edilir.

* Başvuruların yapılacağı google forms linki:

   https://docs.google.com/forms/d/1NLFptJwwlncMGtwVNxUKP7sTOJwo7T1p0JmvSfqD0zY/edit

* Staj başvuru formları mimarlık ve iç mimarlık bölümü web sayfasında yer alan staj sekmesinden indirilmelidir.

* Staj Başvurusu için ilgili kuruma kaşeletilmesi ve imzalatılması gereken formlar:

      - Staj Başvuru formu (1 adet)

      - Zorunlu SGK Staj Kabul formu (1 adet)

* Staj Başvurusu için kuruma imzalatılan belgelerin dışında öğrencinin yüklemesi gereken belgeler:

      - Vesikalık fotoğraf (1 adet)

      - Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

      - İkametgah belgesi (1 adet)

      - İş kazası ve meslek hastalıkları sigorta formu (1 adet)

        Not: Eğer öğrenci ailesi üzerinden sigortalıysa bu forma ek olarak e-devletten sigortalandığına dair müstehaklık belgesi getirmelidir.

 

2- Staj

* Staj; başvuru sürecinde anlaşılan kurumda ve 30 iş günü süresince yapılmalıdır.

(Ancak MIM200 Araştırma Stajı herhangi bir kurumda yapılmamakta ve  süresi 10 gündür.)

* Staj günleri bölünmek istenirse ancak 15+15 şeklinde bölünebilir.

* Staj başlangıç tarihi olarak HAZİRAN, TEMMUZ ve AĞUSTOS aylarının başı veya ortası seçilmelidir.

(Örneğin; Haziran ayında staj yapmak istiyen bir öğrenci eğer ilk pazartesi günü 3 Haziran’a geliyorsa staj başlangıç tarihi olarak 3 veya 17 Haziran’ı seçmelidir.)

 

3- Staj Defteri Teslimi

* Staj yapılırken veya yapıldıktan sonra doldurulan staj defteri kurum yetkilisi Mimar veya İnşaat Mühendisi tarafından kaşelenip imzalanır. (Tüm sayfalar)

* Staj yapıldıktan sonraki dönem başında yapılan staj dersi sistemden seçilir.

* Staj defteri dönem içinde Staj Komisyonunun belirlediği tarihlerde GOOGLE CLASSROOM üzerinden teslim edilir.

 

Dokümanlar:

TÜM STAJ DOKÜMANLARINA ULAŞMAK İÇİN:

https://drive.google.com/drive/folders/1y7B_lEGnn_Cwh1asyvZXly4k3-IzgImg?usp=sharing

 

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

--------
STAJLAR HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

 

ARAŞTIRMA STAJI

MIM19200 ve IMIM19200 Araştırma Stajları;

Teslim Formatı:

- 10 gün doldurulmuş PDF formatında defter (Ekstra sayfalar silinmelidir.)

- Staj Defteri mailinize davetiyesi gelen GOOGLE CLASSROOM arayüzünden yüklenir. 

(Not: Google Classroom davetiyesi yalnızca o dönem dersi seçen öğrencilere gönderilir. Otomasyondan derse kayıt yaptırdıysanız, classrooma erişebilmek için otomasyon sayfanızı ve mailinizi kontrol ediniz.)

 

KURALLAR

- Aynı günde gezilebilecek mimari mekanlar ayrı ayrı günlere yazılmaz.

- Mesleki katkı sağlamamış olan seminer vb. staj defterine yazılmaz.

- Yazı dili akademik olmalıdır. Günlük biçiminde staj defteri yazılmaz.

- Gezilen mekanların mimari olarak irdelenmesi ve teknik bir inceleme olarak yazılması gerekir. (Vikipedia veya yazarı belli olmayan kaynaklar kullanılmamalıdır. Alıntılama yöntemlerine dikkat edilmelidir.)

- BAŞKA BİR DERS KAPSAMINDA yapılmış teknik geziler staj defterine yazılmaz.

- Geziler maksimum 3 güne yazılmalıdır. Kalan 7 gün için farklı etkinlikler (seminer, workshop, yarışma projesi gibi) yazılmalıdır. Çevrimiçi yöntemlerle gerçekleştirilen seminer, workshop ve çalıştaylar salgın süresince kabul edilmektedir. Öğrencilerin katılımlarını belgelemeleri gerekmektedir. Staj defteri içerisine eklemeleri gerekir.

- Staj defterine yazılan bilgiler internet sitelerinden ve/veya kitaplardan kopyalanmamalıdır. İntihal yaptığı anlaşılan öğrenciler için işlem başlatılır.

- Kitap/ İnternet sitesi gibi kaynaklar kaynakça verilerek kullanılabilir.

- Öğrenciler staj defterine yazdığı bilgileri farklı kaynaklardan derleyerek kendi akademik cümleleriyle yazmak zorundadır.

- Mesleki kazanımlarını akademik bir dille anlatamayan staj defterleri başarılı sayılmaz.

- Defter altlığında görünen başlangıç-bitiş tarihi araştırma stajında aranmaz.

- Defterin teslim edildiği tarih formda ilgili yere yazılır.

 

ŞANTİYE STAJI

MIM19300 ve IMIM19300 ŞANTİYE Stajları;

Teslim Formatı: 

- 30 gün doldurulmuş ve her sayfası firma tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş staj defteri PDF formatına dönüştürülmelidir. 

- Staj Defteri mailinize davetiyesi gelen GOOGLE CLASSROOM arayüzünden yüklenir. 

(Not: Google Classroom davetiyesi yalnızca o dönem dersi seçen öğrencilere gönderilir. Otomasyondan derse kayıt yaptırdıysanız, classrooma erişebilmek için otomasyon sayfanızı ve mailinizi kontrol ediniz.)

 

Staj Değerlendirme Formu [PDF'e eklenmeli]

Staj Başvuru Formu [PDF'e eklenmeli]

Şantiye stajını 2020 yaz döneminde (salgın nedeniyle) videolar üzerinden çevrimiçi olarak yapan öğrenciler video raporu olarak 30 gün staj defteri doldurur. İmza, kaşe ve değerlendirme formu  aranmaz.

 

KURALLAR

- Öğrenci şantiyede yaptığı işleri günlük olarak aktarmakla yükümlüdür.
- Yaptığı işleri fotoğraflarla desteklemesi gerekmektedir.
- Defter resmi ve akademik bir dille yazılır. 
 
 

 

OFİS STAJI

MIM19400 ve IMIM19400 OFİS Stajları;

Teslim Formatı: 

- 30 gün doldurulmuş ve her sayfası firma tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş staj defteri PDF formatına dönüştürülmelidir.

- Staj Defteri mailinize davetiyesi gelen GOOGLE CLASSROOM arayüzünden yüklenir. 

(Not: Google Classroom davetiyesi yalnızca o dönem dersi seçen öğrencilere gönderilir. Otomasyondan derse kayıt yaptırdıysanız, classrooma erişebilmek için otomasyon sayfanızı ve mailinizi kontrol ediniz.)

Staj Değerlendirme Formu [PDF'e eklenmeli]

Staj Başvuru Formu [PDF'e eklenmeli]

 

KURALLAR

- Öğrenci ofiste yaptığı işleri günlük olarak aktarmakla yükümlüdür.
- Yaptığı işleri fotoğraflarla ve/veya çizimlerle desteklemesi gerekmektedir.
- Defter resmi ve akademik bir dille yazılır. 
 
 

 

Komisyon Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Emine Merve OKUMUŞ (MİM)

Öğr. Gör. Ezgi ÖZTEMEL (İMİM)

Komisyon Üyeleri

Arş. Gör. Muhammet Emin ŞİŞMAN (MİM)

Arş. Gör. Burcu Nimet DUMLU (İMİM)

Arş. Gör. Özlem AKYOL (MİM)

Arş. Gör. Seher KALENDER ÇETİNKAYA (MİM)