Anasayfa  |   İletişim  | AR - EN
İç Mimarlık
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
İç Mimarlık Bölüm Başkanının Mesajı

          İçmimarlık eğitim sürecini, çekirdekten dış kabuğa kadar bir oluşum şeklinde değerlendirirsek; bu oluşumda yer alan tüm unsurların, bütün içindeki yerleri,  sorumlulukları ve birbirleri ile olan ilişkileri son derece önemlidir.

          Kuramsal Çalışmalar, Teknik çizim, Temel Tasarım  proğramları ile, öğrencilerin yaratıcı ve özgün tasarlama becerilerinin geliştirilmesi, eğitimin çekirdeğinin esasını oluşturur.

Eğitim sürecinde; görme, algılama, düşünme, fikir geliştirme, karşılaştırma yöntemleri ile, analiz – sentez metotlarını, kuramsal anlatımlar ve proje çalışmaları ile alan öğrenciler,tasarım yetenek ve becerilerini geliştirerek içmimarlık mesleğine hazırlanırlar.

          İçmimarlık eğitiminde amaç; işlevsel ve görsel değeri olan, doğru örgütlenmiş estetik çevreler yaratabilecek tasarımcılar yetiştirmek, kültür ve sosyolojik yapı doğrultusunda; sanat, bilim ve teknolojinin toplumsal konfora dönüşmesini sağlamaktır.

          Bu amaç doğrultusunda hazırlanan eğitim proğramlarında, hedef kalitenin belirlenmesi, mesleki bilgi akışının belirlenen hedef doğrultusunda en doğru metotlarla öğrenciye aktarılması,  eğitimin esasını oluşturmaktadır.

Bu nedenle, öğrencinin kendi özgün üslup ve tarzının oluşmasında, iç mimarlık mesleğine hazırlanmasında, sistemli bir eğitim proğramının yanı sıra, bu proğramların konularında uzman eğitimciler tarafından yürütülmesi son derece önemlidir.

          Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi  İçmimarlık Bölümünde, belirlenen hedef doğrultusunda hazırlanan proğramların, içmimarlık eğitimi almış, konularında uzman akademisyen gurubu tarafından yürütülmesi, eğitim kalitesini ve sonucunu  etkileyen, topluma doğru hizmetin sunumunu sağlayan en önemli unsurdur.

                                                                                                   

                                                                                                                                                                        Prof. Dr.Muallâ Yıldız                                                                                                                                                                                             İç Mimarlık Bölüm Başkanı                

                                                                                                  
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi