Anasayfa  |   İletişim  | AR - EN
İç Mimarlık
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
İç Mimarlık Bölümü Hakkında

İçmimarlık eğitimi, belirlenen hedefler doğrultusunda düzenlenmiş,  ilişkilendirilmiş ve doğru örgütlenmiş proğramların oluşturduğu 4 yıllık eğitim sürecini kapsar.

Eğitimin hedefi; Mimari temel teknik alt yapının oluşturulmasının yanısıra, görsel değeri olan, işlevsel ve çevreyle uyumlu donanımlar ve mekanlar yaratabilecek tasarımcılar yetiştirebilmektir.

Eğitimde, öğrencinin sanatçı bir duyarlılıkla ve mesleki sorumluluk bilinci ile; bir mobilyanın tasarımından, makro ölçekteki mekanlara kadar çevreyi bilinçli gözlemlemesi ve yorum yapması, kendi tasarım kimliği ve anlatım gücü ile mesleğini uygulaması amaçlanmıştır.

Eğitimin biçimlenmesinde, evrensel niteliklerin yanı sıra,tarihi ve kültürel değerlerin öğrenciye aktarımı ve bu değerlerin yaşatılması konusunda sorumluluk bilincinin oluşturulması, üzerinde durulan önemli bir konudur.

Tasarımcı kimliğinin yanısıra; Sorunları kavrayabilen, gözlemleyen, yorumlayan ve onları çözebilecek nitelikte, gerekli bilgi, beceri ve eleştirel yetenekleri gelişmiş, toplumsal sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere sahip,  özgün nitelikteki  İçmimarların yetişmesi, İçmimarlık eğitiminin temel hedefidir.

Mekan donanımı olan mobilyanın tasarımı , konstrüksiyon çözümü ve tüm özel ve genel kullanım çevrelerini tasarlanması, uygulanması, içmimarların çalışma ve yetki alanına girmektedir.

Bölüm mezunları, sahip oldukları niteliklerle; bağımsız çalışmalarını sürdürebilirler, özel ve kamu kuruluşlarında, özel ofislerde sorumluluk alabilirler, üniversitelerde  kariyer  yapabilirler.

 

 

 

                                                                                                                                         Prof. Dr.Muallâ Yıldız 

                                                                                                                                     İç Mimarlık Bölüm Başkanı
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi