İç Mimarlık Bölüm Başkanının Mesajı

 

İç Mimarlık programımızda; tasarım, teknik ve kuramsal dersler ile yaratıcı özgün tasarlama becerilerinin geliştirilmesi eğitimin esasını oluşturur. Bölümümüz; diğer disiplinlerle ortak çalışma fırsatı bulabilen, iç mekân tasarımının mobilya tasarımı ve konstrüksiyonu ile paralel yürütüldüğü, akademik kadromuzun lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını içmimarlık bölümlerinde tamamlamış öğretim üyelerinden oluşan yapıdadır.

Toplumları farklı kılan ve bir arada tutan özelliklerinin başında; geçmişleri, gelişim süreçleri, yarattıkları maddi ve manevi değerlerin bütünü olan kültürleri gelmektedir. Kültür topluluğun kimliğini belirlemekte, zaman ve mekân içerisinde süreklilik kazanan kültürel kimlik, birikim ve süreklilik sayesinde korunmakta ve aktarılmaktadır. Tarih öncesi dönemlerden beri yerleşim alanı olan Anadolu toprakları farklı kültürlere ev sahipliği yapmış, iç ve dış etkilerle gelişerek zenginleşen kendine özgü bir mimari bir mirasa sahiptir. Böyle zengin bir mirasa sahip olmanın verdiği sorumlulukla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,  İç Mimarlık Bölümünde, konularında uzman akademisyen gurubu tarafından hazırlanan program doğrultusunda; mekan tasarımına evrensel bakış açısı ile bakabilen, milli kültürün öğelerine hakim, günümüz ihtiyaçlarına yaratıcı çözümler sunabilen, pozitif, çağdaş nesiller yetiştirmek hedeflenmektedir.

 

Sevgi ve Saygılarımla.

Dr. Öğr. Üyesi Salih SALBACAK

İç Mimarlık Bölüm Başkanı